Kontakt os
+45 23628570

Yngelpleje

Yngelpleje og genudsætning af undermålsmuslinger styrker hvert år muslingebestanden i Limfjorden med mange tusinde tons, og Foreningen Muslingeerhvervet bruger hvert år cirka 2 mio. kroner på denne form for pleje af bestanden.

Før disse projekter blev sat i gang, gik flere tusinde tons yngel til grunde som følge af iltsvind i dele af Limfjorden, lige som mange tusinde tons undermålsmuslinger blev kasseret eller brugt som vejfyld, fordi de ikke kunne forarbejdes af muslingeindustrien.

Skaber naturlig tilvækst
Yngelplejen foregår baseret på undersøgelser, foretaget af biologer fra DTU Aqua, og projektet skaber hvert år en betydelig tilvækst af blåmuslinger i Limfjorden.
Yngel i form af 3-4 cm store muslinger bliver fisket og omplantet fra den centrale del af Løgstør Bredning nord for Livø, hvor der ofte er iltsvind, til Kaas Bredning, hvor der aldrig er iltsvind. Her er betingelserne for hurtig vækst optimale, og de små muslinger er klar til at blive fisket efter cirka et år. I den mellemliggende periode er yngelpleje-området naturligvis totalt lukket for fiskeri.
Der omplantes gennemsnitligt 10.000 tons muslingeyngel årligt. Yngelen vokser sig i løbet af et år til dobbelt størrelse, så der kan fiskes cirka 20.000 tons blåmuslinger. Formålet med omplantningen er dels at udnytte en muslingeressource, som ellers med stor sandsynlighed ville gå til grunde på grund af for dårlige opvækstvilkår i dele af fjorden, dels at udvikle en fremgangsmåde, der kan anvendes til at omplante så store mængder muslinger. Omplantningen foregår med fartøjet M/S ’Limfjorden’, som ejes og drives af Foreningen Muslingeerhvervet..

20 pct. blev kasseret
Cirka 20 procent af de fangede muslinger i Limfjorden er under mindstemålet på 4,5 centimeter. Tidligere blev de kasseret af industrierne, men siden 2004 har Foreningen Muslingeerhvervet gennemført et omfattende projekt med genudlægning af undermålerne.
I 2008 blev der genudlagt godt 6.000 tons undermålsmuslinger på særlige banker i Limfjorden, hvorfra de atter kan fiskes, når de er nået over mindstemålet. Dermed er også denne aktivitet et væsentligt element i fiskernes indsats for at skåne og styrke bestanden af blåmuslinger i Limfjorden.