Kontakt os
+45 23628570

Links

Fiskeridirektoratet, nyheder, bilags 6 meddelser, o.s.v.
Link: http://fiskeristyrelsen.dk 

Søgning i fartøjsoplysninger
Link: http://webfd.fd.dk/fdweb/app/vessel-find

DTU Aqua, undersøgelser, forskning og udvikling
Link: http://www.aqua.dtu.dk/Erhvervsfiskeri/Fiskebestande/Muslinger_og…
Link: http://www.aqua.dtu.dk/

Danmarks Fiskeriforening
Link: http://www.dkfisk.dk/

Ministeret for Fødevare, Landbrug og Fiskeri
Link: http://www.foedevarestyrelsen.dk

Lovstof
Link: Bekendtgørelse om regulering af fiskeri af muslinger og østers https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1258
Link: Bekendtgørelse om muslinger mm. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/732
Link:

Erhversfiskeriportalen
Link: www.fiskerforum.dk

Dansk skaldyrcenter
Link: www.skaldyrcenter.dk

Opkøbere
Link: www.danishshellfish.com
Link: www.vilsund.com
Link: www.johs-jensen.dk